Dokumentasjon til årsmøte 2.6.2021

 

Agenda & saksliste til årsmøte 2021

Forretningsorden

HSK Styrets årsberetning 2020

HSK HR & HMS årsberetning 2020

HSK årsberetning Sportslig og A-partiet 2020

Årsrapport Norges svømmeskole 2020 – HSK

HSK B-partiet årsberetning 2020

HSK C-partiet årsberetning 2020

HSK Hai årsberetning 2020

HSK Delfin årsberetning 2020

HSK Sjøløve årsberetning 2020

HSK årsberetning økonomi 2020

Haldens Svømmeklub resultatregnskap 2020

Balanse – Haldens Svømmeklb – 31.12.2020

Valgkomiteens innstilling

Organisasjonsmodell

Budsjett HSK 2021

Forslag fra styret er at ingen kontigenter eller treningsavgifter endres – budsjett reflekterer dette.

Kontrollkomitè har vi ikke hatt frivillige ressurser til i 2021 – forslag på årsmøtet er at vi prøver å rekruttere dette på årsmøtet.

Forslag til valgkomitè er at vi følger tradisjonen og lar avtroppende leder og medlemmer danne ny valgkomitè som ledes av avtroppende leder.

Ingen saker eller lovendringer er sendt inn til årsmøtet.