Klubben

Styret

Foreldregruppa

Økonomi

Kurs

Stiftet: 8. august 1918
Klubbnummer: GR 0101 0031 45
Organisasjonsnummer: 875 645 862

Leder: Lene Larsen

adm.leder@haldensvom.no

Postadresse:

Postboks 274
1752 Halden

Bankforbindelse:

Halden Sparebank
Konto: 1030.07.01073

Klubblokale:

Oskleiva 10 (Tilfluktsrommet)

Tilsynsmann:
Ove Larsen
Telefon: 69 18 30 75

Remmen svømmehall:

Remmen, 1783 Halden
Telefon: 69 17 47 49

Tilsluttet:

Norges Idrettsforbund
Norges Svømmeforbund
Østfold idrettskrets