Norges svømmeskole/HSK – kursrunde 3/2024

Norges svømmeskole/Haldens svømmeklub starter nye kurs søndag 25. august 2024. Denne kursrunden består av 8 søndager (ikke søndag 29. september 2024 (uke 39))

Pris kr. 1.500,- + medlemskontingent kr 250,- (betales bare én gang pr. år)

Kursene legges ut for påmelding på www.tryggivann.no, mandag 17. juni 2024 kl. 08.00.

Dere som går på kurs hos oss akkurat nå vil få en anbefaling for neste kurs senest søndag 16. juni 2024 (kvelden). Anbefaling finner dere på Min side på tryggivann.no.

Påmelding skjer på www.tryggivann.no. Se tryggivann.no for å finne nivå for ditt barn hvis dere ikke går på svømmeskolen nå. For å melde på kurs hos oss er det viktig at ditt barn er over 110 cm.

Velkommen til oss.

Vennlig hilsen alle oss på land og i vann

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2024

Til medlemmene i Haldens Svømmeklub

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Haldens Svømmeklub.

Årsmøtet avholdes på teams 23.5.2024 kl 18:00

Sak: Innlemmelse av Halden Triatlonklubb som en del av Haldens Svømmeklub

Forslag til vedtak: Styret foreslår at Halden Triatlonklubb blir en del av Haldens Svømmeklub

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haldens Svømmeklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
https://www.haldensvom.no/klubben/lov-for-haldens-svømmeklub

Påmelding til møtet sendes adm.leder@haldensvom.no senest 22.5.2024

Norges svømmeskole/HSK – kursrunde 2/2024

Norges svømmeskole/Haldens svømmeklub starter nye kurs søndag 21. april 2024. Denne kursrunden består av 8 søndager (ikke søndag 19. mai 2024)

Pris kr. 1.500,- + medlemskontingent kr 250,- (betales bare én gang pr. år)

Kursene legges ut for påmelding på www.tryggivann.no, mandag 8. april 2024 kl. 08.00.

Dere som går på kurs hos oss akkurat nå vil få en anbefaling for neste kurs senest søndag 7. april 2024 (kvelden). Anbefaling finner dere på Min side på tryggivann.no.

Påmelding skjer på www.tryggivann.no. Se tryggivann.no for å finne nivå for ditt barn hvis dere ikke går på svømmeskolen nå. For å melde på kurs hos oss er det viktig at ditt barn er over 110 cm.

Velkommen til oss.

Vennlig hilsen alle oss på land og i vann