Innkalling til årsmøte 2024

Til medlemmene i Haldens Svømmeklub

12.2.2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Haldens Svømmeklub.

Årsmøtet avholdes tirsdag 12. mars 2024 kl. 18 i Halden Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.2.2024 til
adm.leder@haldensvom.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på haldensvom.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haldens Svømmeklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
https://www.haldensvom.no/klubben/lov-for-haldens-svømmeklub

Norges svømmeskole/HSK – kursrunde 1/2024

Norges svømmeskole/Haldens svømmeklub starter nye kurs søndag 4. februar 2024. Denne kursrunden består av 8 søndager (ikke søndag i uke 7/2024).

Pris kr. 1.500,- + medlemskontingent kr 250,- (betales bare én gang pr. år)

Kursene legges ut for påmelding på www.tryggivann.no  mandag 22. januar 2024 kl. 08.00.

Dere som går på kurs hos oss akkurat nå vil få en anbefaling for neste kurs senest søndag 21. januar 2024 (kvelden). Anbefaling finner dere på Min side på tryggivann.no.

Påmelding skjer på www.tryggivann.no Se tryggivann.no for å finne nivå for ditt barn hvis dere ikke går på svømmeskolen nå. For å melde på kurs hos oss er det viktig at ditt barn er over 110 cm.

Velkommen til oss.

Vennlig hilsen alle oss på land og i vann

Svømmeskolens runde 4/2023 tar tidlig juleferie

Hei alle svømmere og foresatte,

Da har vi bestemt at svømmeskolen tar en tidlig juleferie på grunn av tapte kurssøndager. Vi må også avlyse svømmeskolen søndag, 26. november 2023. Remmen er fortsatt stengt.

Svømmeskolen fortsetter med denne kursrunden over nyttår, det vil si søndagene 7., 14., 21. og 28. januar 2024. Nye datoer vil bli lagt inn i tryggivann.no og i SPOND.

Vi ønsker alle en fin desember, en god jul og et riktig godt nytt år. Vi ses igjen søndag 7. januar 2024!

Vennlig hilsen alle oss i vann og på land
Norges svømmeskole/Haldens svømmeklub