Til medlemmene i Haldens Svømmeklub

12.2.2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Haldens Svømmeklub.

Årsmøtet avholdes tirsdag 12. mars 2024 kl. 18 i Halden Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.2.2024 til
adm.leder@haldensvom.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på haldensvom.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haldens Svømmeklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
https://www.haldensvom.no/klubben/lov-for-haldens-svømmeklub