Til medlemmene i Haldens Svømmeklub

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Haldens Svømmeklub.

Årsmøtet avholdes på teams 23.5.2024 kl 18:00

Sak: Innlemmelse av Halden Triatlonklubb som en del av Haldens Svømmeklub

Forslag til vedtak: Styret foreslår at Halden Triatlonklubb blir en del av Haldens Svømmeklub

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haldens Svømmeklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
https://www.haldensvom.no/klubben/lov-for-haldens-svømmeklub

Påmelding til møtet sendes adm.leder@haldensvom.no senest 22.5.2024