Agenda og saksliste 12.3.2024


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle styrets årsberetning/gruppenes årsberetninger
Sak 9: Behandle regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker: 1 sak har kommet inn: Sak fra utøverne
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta budsjett
Sak 13: Behandle organisasjonsplan
Sak 14: Engasjere revisor til å revidere regnskap
Sak 15: Foreta valg:

  • leder
  • nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlem