Ønskede saker fra utøverne til årsmøtet 12.32024

1. Mer arrangerte felles arrangementer på approbert og uapprobert
Vi har blitt flinkere på dette i nyere tider med pizza og spillkvelder, men her trenger vi faste ordninger som blant annet; hvor mange ganger i halvåret, hva og hvem som er ansvarlig. Dette vil bidra til ett sterkere fellesskap utenfor bassenget, og håpet er at dette vil styrke trivselen og motivasjonen til idretten hos våre utøvere.
2. Årlige utøverundersøkelser
Her ønsker vi å få ett bedre overblikk over våre partier (approbert og uapprobert) og hvordan de trives i idretten. Det er dessverre slik at vi ser en tendens at dagens ungdom er redd for å uttrykke slik de egentlig har det. Her ønsker vi at spørsmål om blant annet mobbing, trivsel, motivasjon, osv blir dratt frem. Dette virker ikke til å være ett stort problem for klubben idag, men dette er mer som ett fremtidig middel til observere trender tidlig, slik at vi forblir en klubb med fokus inkludering og trivsel. Dette i en primær anonym metode slik at våre utøvere føler seg mer trygge til å uttrykke sine egne meninger og følelser.
3. Klare mål for ferdigheter og egenskaper over våre approberte partier
A- og B-partiet trener mye sammen, men en tendens vi ser er at våre utøvere på tvers av gruppene dessverre ikke måles likt. Vi trenger derfor strengere og skriftlige krav til hva som er forventet av utøvere når det gjelder deres plass av parti. Her kan det være snakk om resultater, motivasjon, oppmøte historikk, osv. Dette er med håp om at våre utøvere blir mer rettferdig behandlet i klubben.
4. Klare krav til større mesterskap
Bergen Swim Festival, Nordsjø og NM er de største mesterskapene i året for våre konkurranse ivrige utøvere, men det vi ser på tvers av år er ulike bestemmelser av interne krav til disse mesterskapene i klubben. Blant annet har vi det siste året hatt flere stafett krav til primært NM, hvor vi ikke har fått stilt, men tidligere år har vi dette. Her vil dette skape store ubehag hos noen utøvere; hvor derres motivasjon hele sesongen har vært å stille under en stafett. Dette svekker motivasjonen og felleskapet til våre utøvere. Dette er også i tillegg til at noen har blitt nektet deltagelse selv med krav. Vi trenger av denne grunn skriftlige, tydelige og tidlige krav til hva som forventes av hver enkelt utøver og stafett lag til deltagelser på disse mesterskapene.
5. Styrke i tråd med svømmingen
Noe vi har sett i nyere tider er at mange av våre eldre utøvere sliter med plager i kroppen og primært skuldrene. Vi har i mange år før 2022 hatt faste styrketreninger i uken med fokus på skadeforebyggende styrke. Dette er noe vi ser primært blant jentene, men noen gutter også. Når vi da sluttet med faste og organiserte styrkeøkter utenfor bassenget gikk også skadene og ubehagene opp. A- og B-parti er derfor nøtt til å trene organisert styrke i form av skadeforebyggende 1-2 ganger i uken, med håp om at våre utøvere holder seg uten skader. I tillegg vil dette skape ett sterkere felleskap også utenfor bassenget.
6. Konkurransehetter
En tendens vi ser blant våre utøvere idag (primært A-partiet) er at de velger å svømme med badehetter med bedre hydrodynamiske egenskaper. Dette gjør dessverre at klubbhetten under konkurranser blir nedprioritert, nemlig fordi man føler seg mer selvsikker i de ”raske” hettene. Dette har en negativ effekt hos klubben og utøverne. Når vi nemlig konkurrerer i like hetter er vi synlige for andre og ikke minst hverandre. Dette skaper en effekt av motivasjon og ett større felleskap, men når denne delen tas bort mistes dessverre dette. Det er derfor ett ønske om en hette til; med bedre hydrodynamiske egenskaper blant våre utøvere.
MVH ungdomsrepresentantene; Andras Bigum, Jonas Montelius, Målfrid Seteklev og Mia Vatvedt, og resten av utøverne i klubben.