Vaktliste båtlotteri Tista senter

28 – 29.6 Ulf Ellingsen 5 – 6.7 Therese Aalbu 12 – 13.7 Sigmund Larsen 20 – 21.7 Jens Petter Berget 2 – 3.8 Anne Beathe Olaussen   På årsmøtet ble det vedtatt et budsjett som inneholdt inntekter fra et båtlotteri på ca kr 50 000,-...

Høstleir 2019 Mataro

Høstleir legges til Mataro. Ca. 3 mil fra Barcelona. Stefan og Mathias har tatt den beslutningen med svømmerne. Det var det rimeligste alternativet de fant med passende fasiliteter. Klubben sponser kr 55 000,-. Prisen for 22 svømmere er 200 000,-. Prisen med spons er...