Trivsel- og miljøutvalget

Trivsel- og miljøutvalget møtes etter behov når saker som har med trivsel, miljø, HR/ansatte oppstår. Utvalget rapporterer til hovedstyret på lik linje med klubbens andre utvalg. 

Trivsel- og miljøutvalget har ansvar for: 

  • At nulltoleransen for mobbing overholdes
  • Alt av HR og kommunikasjon med de ansatte
  • At alle svømmere og ansatte føler seg trygge og godt ivaretatt
  • Trivselsundersøkelser

Medlemmer er alltid: 

  1. Formann i klubben
  2. Nestformann i klubben
  3. Sportslig leder i klubben
  4. Trener for respektive partier trekkes inn etter behov