VANNTILVENNING – VANNSIKKERHET – VANNGLEDE- SVØMMEDYKTIGHET!

Vi gjennomfører svømmekurs over 8 kursdager. Nybegynnerkurset er primært et vanntilvenningskurs. På våre kurs må alle deltagere være over 110 cm. Bassenget på Remmen setter begrensinger for oss. Hovedmålet for kurset er at barna skal være trygge i vann, samt tilegne seg grunnleggende ferdigheter som man kan bygge videre på i selve svømmeopplæringen.

Her følger en oversikt over hva som er konseptet på kurset, samt hva vi går igjennom i løpet av kursets 8 ganger.

Hovedpunkter i opplæringen:

Hovedsakelig foregår all vanntilvenning / svømmeopplæring på «grunna”, da det ikke er noe krav om at barna skal ha noen ferdigheter i vann på dette kurset. Er det noen barn som blir vanntilvent /svømmedyktig i løpet av kurset, kan det selvsagt vurderes om de skal være noe på dypet med en av instruktørene. Gjennom øvelser som blir beskrevet nedenfor, læres barna å puste riktig, å sparke i fra kanten og flyte riktig ut i vannet, diverse flytestillinger, å hoppe fra kanten og plukke opp gjenstander fra bunnen, samt grunnleggende opplæring i svømmearten crawl (grunnen til at crawl brukes er at barna erfaringsmessig blir fortest svømmedyktig gjennom denne svømmearten). Da det er ulikt nivå på barna fra kurs til kurs, varierer selvsagt det hvor fort man går fram og hvor svømmedyktige de er etter endt kurs. Vedlagt vil du finne noen øvelser/leker som er hensiktsmessig å bruke under kurset.

Tid:

Det anbefales 30 minutters effektiv undervisningstid (tid til disposisjon i vannet). Allerede før halvtimen er gått tæres det på elevenes konsentrasjonsevne, og det kan være vanskelig å holde varmen.

HSK har som regel forholdt seg til en total tid på 35 minutter. Det vil si at barna går og dusjer etter at de har blitt ropt opp.  Barna bør helst ikke dusje før de går i hallen. Noen møter opp tidlig, og oppholder seg i hallen 15-20 min før kursstart. Disse vil bli kalde.

Generelt:

 • Det er ikke lov til å bruke svømmebriller på Vannmerket, hvalmerket og skilpaddemerket. Det er på grunn av de øvelser som skal gjøres.
 • Alle som har langt hår skal ha badehette. Hår som kommer i øyne virker distraherende og vil forstyrre barna. (Klubben selger badehetter på Remmen til ca kr. 100.-)
 • Vi anbefaler at ungene har tettsittende badetøy. Det er ikke lett og lære seg å svømme om badetøyet drar med seg mange liter vann.

 

REKKEFØLGE OG KRAV FOR MERKENE INNEN BEGYNNEROPPLÆRING

I forbindelse med lanseringen av Norges Svømmeskole, er det også utarbeidet et nytt ferdighetsmerke; Skilpaddemerket. Vi har også gjort endringer i rekkefølgen og kravene for ferdighetsmerkene på begynnernivå.

Vannmerket

vannmerket

Testøvelse 1: Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!

Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!

Hvalmerket

hvalmerke

 • Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene
 • Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen
 • Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner
 • Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen

Skilpaddemerke

skilpaddemerke

 • Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
 • Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
 • Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
 • Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
 • Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust

 Pingvinmerket

pingvinmerke

 • Gli på magen -> linjeholdning
 • Gli på ryggen -> linjeholdning
 • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
 • Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
 • Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark
 • Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust

 Selungenmerket

selungemerke

 • Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
 • Crawlsvømming uten pust
 • Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
 • Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
 • Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust

Svømmedyktighetsmerke

svommemerke

Rull uti på dypt vann. Svøm 100m på magen. Stopp og hvil.

Flyt på mage, rull over.

Flyt på rygg samlet i 3 min. Svøm deretter 100m rygg.

Klarer de dette merket, de ungene svømmedyktig etter

Norges Svømmeforbunds definisjon.