Hai-partiet

Trener

Mathias Gundrosen – mob  47 35 02 27

mathias.gundrosen@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004472895812

Treningstider høsten 2020:

Tirsdag 18.40 – 19.30
Fredag 15.00 – 16.00
Lørdag 16.00 – 17.00

Påmelding til stevne

08Hai-2014-241x300

Videregående svømmeopplæring.

For å oppnå en enhetlig progresjon der svømmernes kompetanse utvikles i fellesskap, har Halden svømmeklubb valgt å bruke Norges Svømmeforbunds opplegg for videregående svømmeopplæring. Hai-partiet inngår som fjerde del av totalt fire grupperinger: Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.

Delmål for Hai-partiet:

1. Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg.

2. Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst.

3. Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl.

4. Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.

5. Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.

6. Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

7. Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

8. Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng).

9. Kunne utføre følgende livredningsøvelser: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av dukke eller jevnstor person ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

Hovedmål for kurset over de fire gruppene er:

• Skal kunne alle vendinger – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen vending.

• Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I tillegg skal man kunne utføre ryggstart.

• Skal kunne svømme crawl med fin flyt – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme rygg med fin flyt- Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme bryst – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert. Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.

• Skal kunne svømme butterfly – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert. God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.

• Skal beherske medleysvømming – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.

• Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt kunne rotere med god linjeholdning.

• Skal beherske livredning i vann – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre person ved hjelp av forlenget arm, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander, varsle om hjelp.

Det er altså disse målene som skal være oppnådd når barna har gjennomført alle kursnivåene fra Sel til Hai.

Hovedmål for kurset over de fire gruppene er:

• Skal kunne alle vendinger – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen vending.

• Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I tillegg skal man kunne utføre ryggstart.

• Skal kunne svømme crawl med fin flyt – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme rygg med fin flyt- Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme bryst – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert. Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.

• Skal kunne svømme butterfly – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert. God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.

• Skal beherske medleysvømming – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.

• Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt kunne rotere med god linjeholdning.

• Skal beherske livredning i vann – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre person ved hjelp av forlenget arm, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander, varsle om hjelp.

Det er altså disse målene som skal være oppnådd når barna har gjennomført alle kursnivåene fra Sel til Hai.