Delfin-partiet

Trener

Mariann Håkonsen

Mobil: 90775060

Mariann på Facebook

Treningstider høsten 2020:

Onsdag 16:00 – 17:00

Fredag 16:00 – 17:00

Lørdag 17:00 – 18:00

Påmelding til stevne

Delfin-partiet: Videregående svømmeopplæring.

For å oppnå en enhetlig progresjon der svømmernes kompetanse utvikles i fellesskap, har Halden svømmeklubb valgt å bruke Norges Svømmeforbunds opplegg for videregående svømmeopplæring. Sjøløve-partiet inngår som andre del av totalt fire grupperinger: Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.

Delfin

Delmål for Delfin-partiet:

1. Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning.

2. Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m.

3. Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel).

4. Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert.

5. Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.

6. Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Hovedmål for kurset over de fire gruppene er:

• Skal kunne alle vendinger – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen vending.

• Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I tillegg skal man kunne utføre ryggstart.

• Skal kunne svømme crawl med fin flyt – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme rygg med fin flyt- Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme bryst – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert. Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.

• Skal kunne svømme butterfly – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert. God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.

• Skal beherske medleysvømming – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.

• Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt kunne rotere med god linjeholdning.

• Skal beherske livredning i vann – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre person ved hjelp av forlenget arm, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander, varsle om hjelp.

Det er altså disse målene som skal være oppnådd når barna har gjennomført alle kursnivåene fra Sel til Hai.