Introduksjon 

Styret har samarbeidet godt gjennom hele året. Vi har fokusert på å ha et godt klima og miljø i både møter og kommunikasjon. Styret klarer alltid å bli enige og stort sett alle vedtak er enstemmige. Ofte etter diskusjon men når medlemmene får tenkt seg om klarer vi å være omforente og jobbe sammen mot felles mål.

Roller og ansvar

Styret har forsøkt å ha klare roller. Dette er ikke alltid like lett og når det oppstår støy er det vanligvis fordi en av oss opptrer på kanten av egen rolle eller tar beslutninger uten å forankre hos et samlet styre. Kai Henning er leder og fokuserer på markedsføring, sponsorarbeid og kommunikasjon. Grete er nestleder og HR ansvarlig samtidig som hun er svømmeskolens representant i styret. Nina er kasserer og jobber med økonomi/fakturering. Dag er sekretær og økonomiansvarlig. Anders er stevneansvarlig. Kjetil er kursansvarlig. Ragnhild er, sammen med Kjetil, fokusert på å drive kursgruppen. Annette har tatt ansvar for søknader om støtte fra stiftelser, banker og andre organisasjoner. Dette har fungert bra men vi jobber videre med å tydeliggjøre roller og vi skaper stadig presedens og vi tråkker opp nye stier og rutiner. Vi føler at vi er relativt gode på å dokumentere gjennom våre møtereferater som alle ligger i Dropbox.

Svømmeopplæring

Svømmeskolen utvidet i 2019 fra 20 til 32 uker. Dette har ført til rekordaktivitet for tredje året på rad. Også her planlegger vi en viss nedtrapping i 2020 da også svømmeskolens ressurser føler på den store arbeidsmengden og dugnadsmengden. For detaljer viser vi til svømmeskolens årsberetning.

Kurs

Styret har vedtatt å satse hardt på kursvirksomhet. Både Ragnhild og Kjetil har både vært styremedlemmer samtidig som de har hatt en rekke kurs. Vi har aldri hatt så stor aktivitet på kursfronten takket være Ragnhild og Kjetils utrettelige innsats. For mer informasjon viser vi til kursgruppens årsberetning.

Markedsføring

Vi har fortsatt vårt fokus på digtal markedsføring med uforminsket kraft. Her er vi blant de aller beste klubbene i Norge noe vi kan dokumentere med konkrete resultater, visninger, likes, hjerter, unike brukere på Facebook, Instagram, nettside og eksterne digitale medier som HA på nett. Sponsorene setter stor pris på dette arbeidet og ser verdien.

Sponsorer

Vår desidert største sponsor i 2019 var BDO som i 2018. Jensen & Scheele er vår nest største sponsor og vi er i år to av en treårsavtale. Vi har beholdt alle våre sponsorer i 2019 bortsett fra Fresenius Kabi som grunnet nedbemanninger ikke følte det riktig å bidra i 2019. Vi satser på å få tilbake Fresenius Kabi i 2020.

NSF og NIF

Styret gjennomførte anerkjennelsesprogrammet med NSF. Dette er en forutsetning og forberedelse til klubbutvikling programmet som vi ikke klarte å sette i gang i 2019. Samarbeidet med NSF og NIF er vi svært fornøyde med. Vi har nå et ungdomsutvalg, deltakere på lederkurs for ungdom som er invitert til å presentere på årets største konferanse (Kompetansehelga)

Ungdomsfokus

Vi startet et ungdomsutvalg for første gang i klubbens historie. Ungdomsutvalget ble i 2019 ledet av Mathias Gundrosen. Både NIF og NSF oppfordrer sine medlemsklubber til å ha et ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget var med på styremøter og vi har i 2019 hatt et sterkt fokus på å lytte til svømmerne. Mer informasjon finnes i ungdomsgruppas årsberetning. Vi har også Mathias og Jens William med på lederkurs for ungdom. 

Sportslig

I 2019 tok klubben (Synne) medalje i senior NM for første gang på svært mange år. Vi tok også to medaljer under Jr. NM (Christer). Hovedtrener Stefan Andersson var frem til sommeren med på annenhvert styremøte. Styret og Stefan ble i august enige om at det er nyttig å ha med hovedtrener på alle styremøter og det har fungert godt. Vi viser også til sportslig utvalgs årsberetning for ytterligere informasjon. 

I 2019 arrangerte vi vårt første uapproberte stevne på ca 20 år. BDO Cup ble en braksuksess. Ca 140 svømmere fra 13 klubber deltok og det genererte et samlet overskudd på ca kr 70 000,-. Derfor har vi besluttet å arrangere igjen i 2020.

Vi arrangerte to uapproberte stevner. Fredriksten Cup ble arrangert i mars og julesvøm/klubbmesterskap i desember.

Gjennom hele året planla styret å sette i gang med en ny versjon av den gamle, tradisjonsrike pokalkampen fra 80 og 90 tallet. Sammen med Moss, SIL, Kongsten og Mysen ble vi enige om 5 Østfold Derby stevner i 2020 og tirsdag 11.2 ble det første stevnet avholdt på Remmen. 

Økonomi 

Vi fikk i 2019 et tettere og bedre samarbeide med Praktikertjenesten. Vi har hatt et sterkt fokus på økonomistyring. Da vi budsjetterte med et underskudd i år var det særdeles viktig å ikke gå på en smell men heller treffe budsjettet. Dobbel signatur på alle betalinger ble implementert. Mot slutten av året fikk vi også på plass dobbel signering for foreldregruppa og vi driver dermed i henhold til NIF og NSFs ønsker og forslag på alle områder. Vi jobber fortsatt med å få foreldregruppa inn som en helintegrert del av økonomien med samme rutiner som resten av klubben. Klubben sponset i 2019 hver svømmer som deltok på høstleiren med i overkant av kr 10 000,-. De 22 svømmerne som dro på leir betalte dermed kr 1700,- for en uke i Spania inklusive reise, bo, baneleie og utgifter til trenerne. Vi har aldri sponset i nærheten av så mye. De siste årene har leirene kostet hver svømmer ca kr 7 000,- og styret føler dermed at vi har klart ett av våre viktigste mål, nemlig å gjøre sporten vår rimeligere for våre svømmere og foreldre.

Planlegging

Styret og hovedtrener ble enige om at klubben alltid skal ha en terminliste som strekker seg minimum 9 måneder frem i tid. Vi har hatt utfordringer med langsiktig planlegging. Dette fører til at vi ikke alltid får de gunstigste reisebetingelsene.