Markedsføring og økonomi

Økonomiutvalget jobber primært med:

 • Utarbeide budsjett basert på terminlister og planer
 • Sponsorarbeid
 • Markesføring av klubben
 • Økonomistyring

Detaljert oversikt over mandatet:

 • Budsjetter / likviditetsbudsjetter skal periodiseres på en enkel måte hvor de størte inntekstpostene fordeles jevnt over året.
 • Budsjetter og status skal presenteres for styret hvert kvartal
 • Markedsføring av klubben og våre sponsorer skal bidra til økt inntjening men også at vi fremstår som profesjonelle, seriøse og at vi satser på både bredde og elite
 • Økonomistyring gjøres i tett samarbeide med styret og sportslig utvalg. Alle investeringer skal behandles først av økonomiutvalget som sender sin innstilling til hovedstyret.
 • Treningstøy med logoer- (bestillinger og salg ligger pr i dag hos foreldregruppa)
 • Følge opp årshjulet og sikre at vi søker der det er mulig å søke (i den grad vi har tid og ressurser nok)

Skrive søknader til stiftelser, fond, firmaer som muligens kan bidra

Økonomiutvalgets jobb krever mye kontakt med de andre utvalgene, spesielt sportslig utvalg. Vi samarbeider og kommuniserer hyppig angående

 • Sponsing
 • Pengestøtte
 • Utstyr/tjenester
 • Økonomiutvalget skal ikke jobbe med premier til utlodding – det ligger under foreldregruppa
Kasserer Ivar Hove 91114675kasserer@haldensvom.no
Leder Lene Larsen adm.leder@haldensvom.no