Byveterinær Svendsens pokal

Dyrlege Birger Svendsen var en av Haldens Svømmeklubs stiftere, og han var klubbens formann de to første årene. Svendsen flyttet senere fra Halden, men han fortsatte å arbeide for svømmesaken.

I 1949 forærte han en flott vandrepokal til klubben. Han ønsket med dette å inspirere til treningsiver, interesse og god oppførsel. Pokalen blir delt ut hvert år på årsmøtet.

Statutter for byveterinær Svendsens pokal:

  1. Pokalen skal være evigvarende.
  2. Pokalen tildeles til den gutt eller pike, som ved god oppførsel, interesse og oppnådde resultater gjør seg fortjent til den.
  3. Pokalen blir utdelt på ordinært årsmøte for ett år av gangen.
  4. Vinneren må til enhver tid være oppmerksom på at pokalen er Haldens Svømmeklubs eiendom og plikter å behandle den med forsiktighet.
  5. Styret fatter vedtak om hvem som skal få pokalen, og dets avgjørelse er endelig.

Gratulerer Mathias Gundrosen som fikk pokalen for 2018:

Gratulerer Aurora Oseland som fikk pokalen for 2017: 

Pokalen har tidligere vært tildelt:

2016 Christer Melberg
2015 Sofie Forsstrøm
2014 Sofie Forsstrøm
2013 Sofie Forsstrøm
2012 Sofie Forsstrøm
2011 Sofie Forsstrøm
2010 Andreas Severin Bunæs
2009 Anna Forsstrøm
2008 Anna Forsstrøm
2007 Oda Haagensen
2006 Nora Næss
2005 Siri N. Andersen
2004 Håkon Aleksander Vik
2003 Elise Nygaard Martinsen
1999 Andreas Larsen Brustad
1998 Helen Baastad
1997 Jan Torjus Tveiten
1996 Bjørn-Anders Jensen
1995 Mikael Lindahl
1994 Charlotte Kristiansen
1993 Anders Stenbock Eriksen
1992 Maria Vatvedt og Anders Stenbock Eriksen
1991 Dyril Melberg
1990 Bjørn Erik Gundersen
1989 Anne-Marie Hurlen Larsen
1988 Annette Stenbock Eriksen
1987 Tom Sørlie
1986 Tanja Notø
1985 Nils-Henrik Bjurstrøm
1984 Linda Nygård
1983 Mette Østeby
1982 Frode Andreassen
1981 Hilde Løken
1980 Jørgen Berg og Jørn Watne
1979 Tommy Aksnes og Tommy Kristensen
1978 Ole Edon Johansen
1977 Eva B. Johansen og Trine Thoresen
1976 Iver Jensen
1975 Hilde Olsen
1974 Øivind Hansen
1973 Åse Adler Nilsen
1972 Ann Margreth Johansen
1971 Rita Vik
1970 Thore Adler Nilsen
1969 Jan Erik Hansen
1968 Erling Torp
1967 Atle Melberg
1966 Frode Melberg
1965 Astrid Olsen og Turi Sæther
1964 Jan Olav Amundsen
1963 Elisabeth Stenbock
1962 Marit Brække
1961 Tore Holm-Olsen
1960 Kari Vatne
1959 Cato Grønnern
1958 Runa Holm
1957 Anne Nygaard
1956 Åshild Brekke
1955 Per Holm-Olsen
1954 Jan Hansen
1953 Gunnar Eriksen
1952 Gunhild Grev
1951 Else Iversen
1950 Per Andersen
1949 Sonja Høgberg