Styret innkaller herved til årsmøte

Dato: Tirsdag 26.4.2022

Tid: kl. 19 – 21.

Sted: Handelsbankens lokaler, Storgata 4B, 1767 Halden.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret ved sekretær Annette Stenbock Eriksen senest 12.4.2022 til epost adresse anette.stenbock.eriksen@loxy.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på haldensvom.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haldens Svømmeklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se «Lov for Haldens Svømmeklub» her: https://www.haldensvom.no/klubben/lov-for-haldens-svømmeklub-2/.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Lene Larsen kontaktes på epost adm.leder@haldensvom.no.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Haldens Svømmeklub

Last ned utskriftsvennlige PDF dokumenter her: 

Innkalling årsmøte Haldens Svømmeklub 26.4.2022

Forslag til vedtak Haldens Svømmeklub årsmøte 26.4.2022