Til medlemmene: Styret innkaller herved til årsmøte i Haldens Svømmeklub.

Årsmøtet avholdes tirsdag 21. mars klokka 18 i Handelsbankens lokaler i Storgata 4B, 1767 Halden.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7.3.2023 til adm.leder@haldensvom.no. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på haldensvom.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haldens Svømmeklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte / regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.: Lov for Haldens Svømmeklub.

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret