Årsrapport ungdomsutvalget 2019

Ungdomsutvalget er et nytt utvalg og ble opprettet etter årsmøtet i mars 2019. Ungdomsutvalget består av 5 aktive svømmere. Ungdomsutvalget har i løpet av året hatt 2 møter der det har blitt tatt opp saker styret hovedsakelig har ønsket innspill til fra Ungdomsutvalget. Kommer det ønsker om endringer eller innkjøp av utstyr har det blitt informert til Leder av ungdomsutvalget som har tatt det videre til styret. Leder av ungdomsutvalget har også jobbet aktivt med hovedtrener med bestilling av leir og gjennomgang av terminlister, samt forslag til alternative treninger for å hjelpe med blant annet motivasjonen til svømmerne.

Leder ungdomsutvalg Mathias Gundrosen