Årsrapport 2019 kursgruppen

Beskrivelse av aktiviteter
Vann-aerobics, crawlkurs voksne, livredning/førstehjelp og svømmeopplæring for minoritetsungdom.

Vann-aerobics
Våre instruktører, Kari og Marit, holdt kurs på respektive Halden Helsehus og Remmen svømmehall. Trofaste deltakere var med både vår og høst.

Crawlkurs Voksne
I 2019 hadde vi crawlkurs for voksne, både vår og høst. Det var totalt 22 motiverte deltakere, fordelt på 13 stk. på vår og 9 stk. på høsten. Instruktører var Ragnhild og Kjetil

Voksen-svøm
Det ble ikke gjennomført voksen-svøm kurs i 2018. Vi har behov for instruktør/er.

Svømmekurs for minoritetsungdom
I samarbeid med Halden vgs., miljøveilederne på Porsnes har vi gjennomført svømmeopplæring for to jente- og to guttegrupper, fordelt på vår og høst.
Til sammen var det 41 ungdommer som ble trygge i vann, og 39 av dem tok sine første svømmetak, og opplevde stor mestringsfølelse. Instruktører var Synne, Ragnhild og Kjetil

Livredning og Førstehjelp
Det er gjennomført oppdatering av den årlige livredningsprøven, og holdt livredning- og førstehjelpskurs for ca. 75 personer. Dette fordelt på 20 stk. av våre egne instruktører fra Barnas Svømmeskoler, og ca. 55 ansatte fra lokale institusjoner, ansatte ved Østfold Fylkeskommune og Halden kommune. Instruktører var Ragnhild og Kjetil.

For Kursgruppa
Kjetil Fjellstad