Årsberetning for C-parti 2023

I løpet av 2023 har vi hatt et variert fokus på ulike distanser og svømmearter, samtidig som vi
har vektlagt samhold og allsidighet. Vi har rettet vårt fokus mot LÅMØ, samt sprintøvelser
som inkluderer alle 50-meterdistansene. Øvelsene som dermed har stått i fokus har derfor
vært 100 og 200 meter medley, men dette varierer fra utøver til utøver, hvor vi gradvis har
begynt å spesialisere oss innenfor svømmeartene og distansene. Dette har blitt supplert med
tett oppfølging av utøverne under hver trening, samt to samtaler i halvåret for å diskutere
motivasjon, ønsker, trivsel, osv. Videre har vi også hatt fokus på det teoretiske aspektet av
svømmingen, slik at utøverne forstår hensikten bak spesifikke tekniske og fysiske elementer.

Vi deltok totalt på 10 stevner i løpet av 2023, hvorav 6 var før sommeren og 4 etter. Dette i
håp mot at stevner er den beste måten å observere forbedringer og progresjon, samt å bygge
samhold på en annen måte enn gjennom treningen.
Treningstidene har vært uforandret gjennom hele året, med økter på tirsdager og torsdager fra
18:00 til 19:30; inkludert landoppvarming i 30-40 minutter etterfulgt av 50-60 minutter med
svømming, samt lørdager fra 16:00 til 18:00. I første halvdel av 2023 ble treningene avholdt
av Håkon Ekeroth og Andreas Bigum tok over i andre halvdel.
Gruppen har også endret seg gjennom året; vi startet med en gruppe på 10 frem til sommeren,
hvorav 4 ble flyttet opp til B-partiet og 7 nye ble med i C-partiet. I andre halvdel av 2023 var
gruppen relativt stabil, men unntakene var at én fra B-partiet valgte å gå tilbake til C-partiet,
samt at 2 utøvere valgte å slutte i desember på grunn av andre prioriteringer, slik at gruppen
endte med 12 utøvere ved slutten av året.

Med vennlig hilsen,
Andreas Bigum