Styret 2020/2021

Nytt styre velges på årsmøtet i mars/april 2021. 

Dagens styre: 

 

Kai Henning Melberg

Leder

adm.leder@haldensvom.no

41009577

 

Lene Larsen

Nestleder

nestleder@haldensvom.no 

 

Dag Halvorsen

Økonomiansvarlig

dag@sed.as

90144060

 

Elin Lande

Kasserer

kasserer@haldensvom.no

 

Annette Stenbock Eriksen

Sekretær

anette.stenbock.eriksen@loxy.com

 

Anders Stenbock Eriksen

Stevneansvarlig

anders.stenbock@gmail.com