Høstleir legges til Mataro. Ca. 3 mil fra Barcelona. Stefan og Mathias har tatt den beslutningen med svømmerne. Det var det rimeligste alternativet de fant med passende fasiliteter.

Klubben sponser kr 55 000,-.

Prisen for 22 svømmere er 200 000,-. Prisen med spons er 145 000,- = kr 6590,- pr svømmer. Dette er ca. priser da pris avhenger noe av hvor mange som til slutt melder seg på. Pr. 2. juli har vi 20 påmeldte via foreløpig påmelding.

Frist for påmelding er ikke bestemt. Kommer tilbake med det snarlig.