Støtteordninger, viktige datoer og andre viktige arrangementer for våre idrettslag 

 

Årsmøte i idrettslag må avholdes innen 31. mars

For å hjelpe alle idrettslagene med å gjennomføre årsmøtene på en god måte har Norges Idrettsforbund laget en informasjonsside med ulike maler for gjennomføring av årsmøte i idrettslag. Gå inn på www.nif.no og søk opp dette hvis det er ønskelig med tips

 

Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2018 til NIF innen 30. april 2019. Som tidligere informert må alle idrettslag benytte seg av et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2018. Dette være seg medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister, så må idrettslagene logge inn i KlubbAdmin.no og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer i modulen for samordnet rapportering. Husk at styrets roller må være avklart, for å få de nødvendige rettighetene for å kunne administrere KlubbAdmin og Sportsadmin. Det er i år et krav om at klubbens styre oppnevner en som skal stå som barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

NB! Det er svært viktig å legge inn endringer i idrettslagets styre, epostadresser, kontonummer osv. Når vi sender ut epost til våre ca 50 idrettslag, bruker vi de registrerte epostadressene, som klubbene selv har meldt inn. Dette gjøres i KlubbAdmin.no og SportsAdmin.no

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 15 sept.

I 2018 var totalsummen som ble fordelt til lag i Sarpsborg 3.921.003. Utbetales fra idrettsforbundet direkte til lagene i november/desember.  75% av midlene fordeles etter antall aktive medlemmer mellom 06-12, og mellom 13-19 år (dobbel sats) NB! Medlemstallene henter idrettsrådet fra idrettsregistreringen, men kontrollerer tallene opp mot innleverte medlemslister ifm søknaden på kommunale midler. 25% fordeles etter tiltak og prosjekt etter søknader sendt inn til HIR. Søknad sendes til idrettsrådet på eget skjema.

 

Kulturmidler 25. april

Dette er et søknadsskjema for grunnstøtte, kartlegging av aktiviteter og søknadsskjema for arrangementer i byens haller. Til høyre på siden i linken ligger en faen som heter «Skjemaer». Der finner dere skjemaene dere trenger. https://www.halden.kommune.no/kulturogidrett/Sider/Side.aspx 

 

Statlige spillemidler til idrett og nærmiljøanlegg                           

Kulturdepartementet fordeler hvert år en del av overskuddet fra Norsk tipping til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er søknadsbasert. Det kan søkes om tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Alle anlegg som det skal søkes spillemidler til, må være prioritert i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfrist: 30 september. Det er også krav om at planer for anleggene må idrettsfunksjonelt forhånds godkjennes før søknad kan sendes, og før bygging kan starte. Planer for de fleste anlegg kan forhånds godkjennes av kommunen. Dersom arbeidene er igangsatt før forhåndsgodkjenning er det avslagsgrunn.     Fylkeskommunen holder også kurs om tilskuddsordningen. Frist for å melde seg på 26. april til Fylkeskommunen.  https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Trenger-ditt-idrettslag-et-nytt-idrettsanlegg.aspx

 

Momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er en del av samordnet søknad og rapportering gjennom Klubbadmin. Nytt i årets løsning er at idrettslag med brutto driftskostnader over 5 millioner kroner også vil ha mulighet til å kunne søke om momskompensasjon på varer og tjenester gjennom KlubbAdmin. Søknadsfrist er 15. august. Les mer om momskompensasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

               

Spillemidler til utstyr (oktober/november)

Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.  For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen. Utstyret må være kjøpt inn fra 1. januar 2018. Det søkes via Sportsadmin.no

 

Barneidrettens dag 22. september

Barneidrettens dag vil i år også bli gjennomført som en del av prosjektet «Sammen om Halden». Her vil dere i idrettsklubbene få muligheten til å vise dere frem og ha en stand som i fjor. Meld dere på fortløpende til Stian Mjølnerød-Lie.

 

Sommerferieaktiviteter første og siste uke i sommerferien

Vi ønsker å tilby gratis sommerferieaktiviteter for barneskoleelevene i Halden slik som vi gjorde i vinterferien. I vinterferien hadde vi bare 5.-7. klasse, men nå ser vi på muligheten for å doble antall deltakere og åpne for hele barneskolen. Ønskelig at de idrettsklubbene som vil være med på dette melder interesse for å være med og hvor mange dager og hva annet man kan bidra med til Stian Mjølnerød-Lie. Det er også en økonomisk støtte til klubbene som deltar her. I vinterferien fikk klubbene 2000 kr for 1,5 times aktivitet.

 

Haldenidrettens Høstkonferanse 19. oktober

Vi ønsker å gjenta suksessen med Haldenidrettens Høstkonferanse i år. I fjor møtte det totalt 55 deltakere til en dag med spennende og engasjerende foredrag, politikerdebatt og sosialt samvær med byens klubber og andre idrettsengasjerte mennesker. Det jobbes med å spikre et interessant opplegg for dagen, med blant annet foredrag og arbeidsgrupper.

 

Julemiddag for klubbene 11. desember

Julemiddag for lederne (eller en annen representant fra klubben) er noe som vi opplever som et positivt arrangement, hvor klubbene får en plass til å møtes, snakke og knytte bånd mellom klubbene. Dette har vært et årlig arrangement i en årrekke hvor fokus er hygge og god mat. Vi fortsetter selvfølgelig med dette i 2019, og datoen er satt til 11. desember.

 

Stengte perioder for haller og gymsaler:

Til høsten er det klart for Kommunevalg, og det foregår i noen av klubbens haller og gymsaler. Dette gjelder Hjortsberghallen og gymsaler på Risum ungdomsskole og Låby. Rigging av valglokalene vil starte umiddelbart fredag 6. september etter kl 15:00 og opprydding etter valget vil starte etter kl 20:00 mandag kveld, 9. september. Derfor vil trening på nevnte steder være umulig i denne perioden.

Porsneshallen er stengt 17. og 18. september, da det arrangeres «Kunnskap i Sentrum».

Remmen er stengt 3-11. mai da det avholdes digital eksamen. 

I tillegg finnes blant annet disse ordninger/stiftelser og tips:

– Skattefradrag for gaver

– ExtraStiftelsen (15. mars og 15. september).

– Gjensidigstiftelsen (15 september)

– Sparebankstiftelsen DNB (1. feb og 1.sept)

– Sparebank1 Stiftelsen

– Grasrotandelen (hele året)

– Gode rabattordninger for idrettslag (hele året)

Norges idrettsforbund har for mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. For eksempel; Bama-avtalen (60% på frukt og grønt)

 

Mvh

Halden Idrettsråd

v/ Stian Mjølnerød-Lie

Daglig leder

Dagligleder.halden@irnif.no

91341368