Dugnadsplikt

Hei På styremøtet 31.05. ble det vedtatt at alle medlemmer (foresatte) har plikt til å stille minst én gang på dugnad i løpet av sesongen. Dette kan være: Tidtager på stevner Kioskvakt Til stede under svømmeskole etc. Arbeidsgrupper kan sette opp dugnadlister etter...