28 – 29.6 Ulf Ellingsen

5 – 6.7 Therese Aalbu

12 – 13.7 Sigmund Larsen

20 – 21.7 Jens Petter Berget

2 – 3.8 Anne Beathe Olaussen

 

På årsmøtet ble det vedtatt et budsjett som inneholdt inntekter fra et båtlotteri på ca kr 50 000,- Dette er en viktig brikke for å klare å støtte svømmerne til stevner med overnatting og leirer. For å klare dette ber vi om at foreldrene og svømmerne sammen stille opp.

Hver foresatt tar ansvar for én dag/kveld med loddsalg på Tista senter. Dere kan selv velge hvilken dag. Lodd selges i 4 timer. Dersom du er på ferie så kan du bytte med en annen på listen. Dersom du mener du ikke kan utføre jobben kan du finne en annen foresatt til å ta jobben for deg. Dette ordner dere selv.

Den ansvarlige kan selv velge om hun/han tar med svømmere, søsken, mann, kone, partner eller hund. Det er IKKE loddene som er delt ut som selges på Tista senter. Her får dere nye lodd av Ann-Kristin/Hege.

Informer Britt Brattli på Tista senter (info@tistasenter.no) om dere velger en fredag eller lørdag samt start/slutt tidspunkt. Vi har klarert perioden med henne. Henting av lodd, veksel, plakat, beach flagg avtales med Ann-Kristin Bigum eller Hege Haugland. Bord, stoler tar dere med selv dersom dere ønsker å ha dette. Vennlig hilsen Styret