Hei, alle svømmere – nye og gamle.

Det er mange som lurer på hva som skjer med svømmeskolen denne høsten. Vi på svømmeskolen håpet lenge at vi kunne starte opp bortimot normalt igjen i august. Vi ser nå at dette blir umulig. Gjennom media og FHI får vi daglig oppdateringer om at smitten blomstrer opp igjen, og da særlig her i Østfold. Skolen starter også opp på gult nivå. Vi er avhengig av grønt nivå for å kunne drive vår svømmeskole som normalt ute på Remmen. Det kan vi ikke nå.

Derfor er vår plan som følger;

  1. Vi starter opp med de øverste partiene fram til høstferien: Svømmedyktig, Selunge og Pingvin. Da kan hele bassenget benyttes, og vi kan overholde samme avstandsregler som for treningspartiene. Pr. i dag kan det ikke være mer enn 20 pr. gang.
  2. Etter høstferien kan vi, basert på erfaring med opplegget og vurdering av smittesituasjon, forhåpentligvis gå i gang med de laveste partiene (Vann, Hval og Skilpadde).
  3. Det blir ikke lyst ut nye kurs på Norges svømmeskole/HSK før alle vårens kurs er gjennomført.

Vi er nå i gang med å gjøre forberedelser til å ta imot og avslutte vårens kurs. Dette er ikke helt på plass ennå. Svømmeskolen ønsker ikke å utsette deltakerne, klubben eller andre for smitterisiko, så vi vil vurdere situasjonen nøye framover.

Det vil bli sendt ut e-post til hver enkelt av kursdeltagerne fra vårens kurs om når og hvordan svømmeren skal møte til sitt kurs. Det er viktig å følge med når det blir din tur.

Som med alt i disse dager, er det viktig å ta hensyn, vaske hendene og bli hjemme hvis du er syk.

Vi takker for deres tålmodighet og gleder oss til å fortsette svømmeundervisningen så snart vi føler det er trygt.

Med vennlig hilsen

alle oss i vann og på land.