Sjøløve partiet

Treningstider
  • Torsdag 18:40 – 19:30
  • Lørdag 17:00 – 18:00

Trener for sjøløve partiet er Henriette Signebøen. Henriette er tidligere svømmer med lang erfaring som trener.

Kontaktinfo

henriette.solem@gmail.com

Mobil: 46844305

Vennligst ring etter kl 17

henriette-788x1024_frame

Sjøløve

Svømmeopplæring.

For å oppnå en enhetlig progresjon der svømmernes kompetanse utvikles i fellesskap, har Halden svømmeklubb valgt å bruke Norges Svømmeforbunds opplegg for videregående svømmeopplæring. Delfin-partiet inngår som tredje del av totalt fire grupperinger: Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.

Delmål for Sjøløve-partiet:

1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel).

2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet).

3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark.

4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet.

5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus).

6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.

7. Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

 

Hovedmål for kurset over de fire gruppene er:

• Skal kunne alle vendinger – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen vending.

• Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I tillegg skal man kunne utføre ryggstart.

• Skal kunne svømme crawl med fin flyt – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme rygg med fin flyt- Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

• Skal kunne svømme bryst – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert. Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.

• Skal kunne svømme butterfly – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert. God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.

• Skal beherske medleysvømming – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.

• Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt kunne rotere med god linjeholdning.

• Skal beherske livredning i vann – Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre person ved hjelp av forlenget arm, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander, varsle om hjelp.

Det er altså disse målene som skal være oppnådd når barna har gjennomført alle kursnivåene fra Sel til Hai.