Foreldregruppa inviterer herved sel, sjøløve, delfin og hai til  pizzakveld. I svømmeklubben verdsetter vi det sosiale høyt så vi håper at alle svømmerne kan delta. Godt miljø og glade svømmere betyr alt for oss.

Dato: Onsdag 3. april.

Tid: Kl. 18 – 20

Sted: Halden Ishall VIP rommet

Påmelding: P.g.a. pizzabestilling ber vi om påmelding senest 1. april, 2019.

Pris: Gratis – foreldregruppa og dere som står i kiosken jobber hardt hele året.