Stiftet 1918

Svømmeopplæring, livredning, kurs, masters, bredde og elite

Norges svømmeskole – høsten 2021

Hei alle sammen,
Nå er vi snart klar for påmelding til svømmeskolens runde 2 denne høsten.  Kursene legges ut på tryggivann.no mandag 11. oktober kl. 08.00. Dere som går på kurs hos oss akkurat nå vil få en anbefaling for neste kurs søndag 10. oktober (kvelden). Dette finner dere på Min side på tryggivann.no.


Påmelding skjer på Tryggivann
Kursene starter søndag 24. oktober 2021 og avsluttes søndag 12. desember 2021. Denne kursrunden består også av 8 søndager.
Vi håper at vi fra og med denne kursrunden kan bruke garderobene før og etter kurset, og at foresatte kan være med inn på tribunen.  Det er fortsatt viktig at ingen barn kommer syke på kurs.

For å melde på kurs hos oss er det viktig at ditt barn er over 110 cm.

Vi minner også om at dere som ikke har brukt fritidskortet til Halden kommune på denne aktiviteten, kan gjøre det. Her kan dere få dekket inntil kr 1.000,- av kursavgiften: https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/frivillighetskoordinator/fritidskortet/

Vi gleder oss til å se dere igjen!
Vennlig hilsen alle oss på land og i vann.
Norges svømmeskole/HSK

Påmelding til Norges svømmeskole på Remmen.

Melde på svømmekurs? Dette gjør dere på www.tryggivann.no

.Tidene for svømmekursene i perioden 22.08 -17.10.2021

Svømmedyktighet – lørdager kl. 18.00-18.45

Vannmerket A – søndager kl. 15.00-15.35

Skilpadde A – søndager kl. 15.00-15.35

Pingvin A – søndager kl. 15.00-15.35

Selunge A – søndager kl. 15.00-15.35

Hval B – søndager kl. 16.00-16.35

Skilpadde B – søndager kl. 16.00-16.35

Pingvin B – søndager kl. 16.00-16.35

Selunge B – søndager kl. 16.00-16.35

Hval C – søndager kl. 17.00-17.35

Skilpadde C – søndager kl. 17.00-17.35

Pingvin C – søndager kl. 17.00-17.35

Selunge C – søndager kl. 17.00-17.35

Norges svømmeskole – høsten 2021


Hei alle sammen,
Nå har vi endelig åpnet for påmelding til vår svømmeskole igjen.
Vi har fortsatt noen ledige plasser på skilpadde, pingvin og selungekurset. Se www.tryggivann.no for å finne rett kurs for ditt barn, samt for påmelding.
Kursene starter søndag 22. august 2021. Denne kursrunden består av 8 søndager.
Vi må, av naturlige årsaker, gjøre noen endringer i forhold til tidligere. Disse endringene gjøres i samråd med kommuneoverlegen. Det er derfor viktig at dere leser det som står nedenfor før dere melder på deres barn for å være sikker på at dere er klar over endringene før dere kommer ut på kurset.
·        Ingen barn kan komme syke på kurs.
·        Alle barn må være over 110 cm høye.
Vi har ledige plasser på:
·        Skilpadde – kommer ferdig dusjet og dusjer hjemme (ikke tilgang til garderobe). Kun én voksen pr. barn på tribunen.
·        Pingvin – kommer ferdig dusjet og dusjer i garderoben på vei ut (får hjelp i garderoben av instruktører). Ingen foresatte på tribunen.
·        Selunger – kommer ferdig dusjet og dusjer i garderoben på vei ut (får hjelp i garderoben av instruktører). Ingen foresatte på tribunen.
·        Svømmedyktighet – kommer ferdig dusjet og dusjer i garderoben på vei ut (får hjelp i garderoben av instruktører). Ingen foresatte på tribunen.
 
Vi minner også om at dere kan bruke fritidskortet til Halden kommune på denne aktiviteten. Her kan dere få dekket kr 1.000,- av kursavgiften: https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/frivillighetskoordinator/fritidskortet/
Vi gleder oss til å se dere igjen!
Vennlig hilsen alle oss på land og i vann.
Norges svømmeskole/HSK

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøtet blir avholdt onsdag 02.06, fra 19-21 på Teams.

Agenda og saksdokumenter ligger her. 

Alle medlemmer som ønsker at saker tas opp kan sende sak med forslag til vedtak senest to uker før møtet  til: anette.stenbock.eriksen@loxy.com

Link til Teams møtet her

For å være stemmeberettighet på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst 1 mnd. Støttemedlemskap fornyes ved at man vippser kr 150,- til Haldens Svømmeklub.

Søk opp Haldens Svømmeklub i Vipps og merk at Foreldregruppa da også kommer opp men de har et eget Vipps nummer. Dere som ikke har vipps kan betale inn kr 150,- via nettbank til kontonummer 1030.07.01073 

Microsoft Teams møte Bli med fra datamaskin eller mobilapp Klikk her for å bli med på møtet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e%22%2c%22Oid%22%3a%22bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52%22%7d> Finn ut mer<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Møtealternativer<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52&tenantId=b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e&threadId=19_meeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO>

Svømmeskolen våren 2021

Denne våren arrangerer vi bare selunge- og svømmedyktighetskurs på Norges svømmeskole. Covid-19-pandemien gjør at vi ikke vil risikere å utsette kursdeltagere eller instruktører for eventuell smitte. Vi følger nøye med på smittesituasjonen i vår kommune og de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Vi har noen plasser igjen på svømmedyktighetskurs A og B med oppstart søndag 7. februar. Kurset avsluttes søndag 2. mai 2021. www.tryggivann.no

Hold avstand – vask hendene – hold deg hjemme når du er syk.

Vi ses snart igjen