ZZZZStartdato tekst

Oppstart for høsten 2016 blir mandag 22. august. 

Dette gjelder A og B partiet

Alle partier har samme treningstider som i vår.

Alle svømmere starter høsten på samme parti som de avsluttet vårsesongen.