Årsmøtet blir avholdt onsdag 02.06, fra 19-21. Vi må se an om dette blir på teams eller om vi kan møtes.

Agenda og saksdokumenter blir lagt ut her på våre nettsider 14 dager før årsmøtet.

Alle medlemmer som ønsker at saker tas opp kan sende sak med forslag til vedtak senest to uker før møtet  til: anette.stenbock.eriksen@loxy.com