Årsmøtet blir avholdt onsdag 02.06, fra 19-21 på Teams.

Agenda og saksdokumenter ligger her. 

Alle medlemmer som ønsker at saker tas opp kan sende sak med forslag til vedtak senest to uker før møtet  til: anette.stenbock.eriksen@loxy.com

Link til Teams møtet her

For å være stemmeberettighet på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst 1 mnd. Støttemedlemskap fornyes ved at man vippser kr 150,- til Haldens Svømmeklub.

Søk opp Haldens Svømmeklub i Vipps og merk at Foreldregruppa da også kommer opp men de har et eget Vipps nummer. Dere som ikke har vipps kan betale inn kr 150,- via nettbank til kontonummer 1030.07.01073 

Microsoft Teams møte Bli med fra datamaskin eller mobilapp Klikk her for å bli med på møtet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e%22%2c%22Oid%22%3a%22bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52%22%7d> Finn ut mer<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Møtealternativer<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52&tenantId=b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e&threadId=19_meeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO>