Hei alle approberte svømmeforeldre!

Som Stefan har informert svømmerne om, så ønsker han (og vi i styret) å klargjøre praksis rundt stevner og leire.

😊

Vi har en fantastisk gjeng med approberte svømmere som har stor glede av å være sosiale sammen. Et godt sosialt miljø er helt nødvendig for motivasjon, og veldig viktig for alle foreldre og aktive. Vi skal fortsette å bygge opp  det sosiale  og  se til at svømmerne har gode arenaer for å være sammen og bli bedre kjent.

😊

Men i noen spesielle tilfeller har kanskje det sosiale gått litt på bekostning av egen eller andres svømming.

Vi ber derfor om at:

  • ​Svømmere som er syke ved stevnestart blir hjemme. Dette gjelder spesielt ved stevner med overnatting. Hvis i tvil, konferer med trener. Da unngår vi at smitte spres til hele partiet, og den syke blir fortere i form igjen. Vi henstiller også til at man følger treners råd rundt trening ved sykdom. Trening og konkurranse med sykdom i kroppen bryter ned i stedet for å bygge opp, og er i våre dager ikke et tegn på at man er en «hardhaus».
  • I stevner med forsøk og finaler tar man ansvar og svømmer finale dersom man kvalifiserer seg. Dersom det er særlige grunner til at man likevel ikke bør svømme en finale avtales dette med trener. Det forventes også at svømmerne selv har et bevisst forhold til sine og andres resultater, og at de følger med på om de selv eller kameratene har kvalifisert seg til finale.
  • Vi heier på hverandre. Det betyr også at de som ikke skal svømme en finale møter i hallen og backer de som har kvalifisert seg. Dersom det er særlige grunner til at en svømmer bør slappe av et annet sted eller dra hjem i stedet for å bli der og heie, så avtales dette med trener i det enkelte tilfellet.

Håper at dere foreldre kan backe oss på dette!

😊