Stiftet 1918

Svømmeopplæring, livredning, kurs, masters, bredde og elite

Påmelding til Norges svømmeskole på Remmen.

Melde på svømmekurs? Dette gjør dere på www.tryggivann.no

.Tidene for svømmekursene i perioden 22.08 -17.10.2021

Svømmedyktighet – lørdager kl. 18.00-18.45

Vannmerket A – søndager kl. 15.00-15.35

Skilpadde A – søndager kl. 15.00-15.35

Pingvin A – søndager kl. 15.00-15.35

Selunge A – søndager kl. 15.00-15.35

Hval B – søndager kl. 16.00-16.35

Skilpadde B – søndager kl. 16.00-16.35

Pingvin B – søndager kl. 16.00-16.35

Selunge B – søndager kl. 16.00-16.35

Hval C – søndager kl. 17.00-17.35

Skilpadde C – søndager kl. 17.00-17.35

Pingvin C – søndager kl. 17.00-17.35

Selunge C – søndager kl. 17.00-17.35

Norges svømmeskole – høsten 2021


Hei alle sammen,
Nå har vi endelig åpnet for påmelding til vår svømmeskole igjen.
Vi har fortsatt noen ledige plasser på skilpadde, pingvin og selungekurset. Se www.tryggivann.no for å finne rett kurs for ditt barn, samt for påmelding.
Kursene starter søndag 22. august 2021. Denne kursrunden består av 8 søndager.
Vi må, av naturlige årsaker, gjøre noen endringer i forhold til tidligere. Disse endringene gjøres i samråd med kommuneoverlegen. Det er derfor viktig at dere leser det som står nedenfor før dere melder på deres barn for å være sikker på at dere er klar over endringene før dere kommer ut på kurset.
·        Ingen barn kan komme syke på kurs.
·        Alle barn må være over 110 cm høye.
Vi har ledige plasser på:
·        Skilpadde – kommer ferdig dusjet og dusjer hjemme (ikke tilgang til garderobe). Kun én voksen pr. barn på tribunen.
·        Pingvin – kommer ferdig dusjet og dusjer i garderoben på vei ut (får hjelp i garderoben av instruktører). Ingen foresatte på tribunen.
·        Selunger – kommer ferdig dusjet og dusjer i garderoben på vei ut (får hjelp i garderoben av instruktører). Ingen foresatte på tribunen.
·        Svømmedyktighet – kommer ferdig dusjet og dusjer i garderoben på vei ut (får hjelp i garderoben av instruktører). Ingen foresatte på tribunen.
 
Vi minner også om at dere kan bruke fritidskortet til Halden kommune på denne aktiviteten. Her kan dere få dekket kr 1.000,- av kursavgiften: https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/frivillighetskoordinator/fritidskortet/
Vi gleder oss til å se dere igjen!
Vennlig hilsen alle oss på land og i vann.
Norges svømmeskole/HSK

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøtet blir avholdt onsdag 02.06, fra 19-21 på Teams.

Agenda og saksdokumenter ligger her. 

Alle medlemmer som ønsker at saker tas opp kan sende sak med forslag til vedtak senest to uker før møtet  til: anette.stenbock.eriksen@loxy.com

Link til Teams møtet her

For å være stemmeberettighet på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst 1 mnd. Støttemedlemskap fornyes ved at man vippser kr 150,- til Haldens Svømmeklub.

Søk opp Haldens Svømmeklub i Vipps og merk at Foreldregruppa da også kommer opp men de har et eget Vipps nummer. Dere som ikke har vipps kan betale inn kr 150,- via nettbank til kontonummer 1030.07.01073 

Microsoft Teams møte Bli med fra datamaskin eller mobilapp Klikk her for å bli med på møtet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e%22%2c%22Oid%22%3a%22bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52%22%7d> Finn ut mer<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Møtealternativer<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52&tenantId=b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e&threadId=19_meeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO>

Svømmeskolen våren 2021

Denne våren arrangerer vi bare selunge- og svømmedyktighetskurs på Norges svømmeskole. Covid-19-pandemien gjør at vi ikke vil risikere å utsette kursdeltagere eller instruktører for eventuell smitte. Vi følger nøye med på smittesituasjonen i vår kommune og de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Vi har noen plasser igjen på svømmedyktighetskurs A og B med oppstart søndag 7. februar. Kurset avsluttes søndag 2. mai 2021. www.tryggivann.no

Hold avstand – vask hendene – hold deg hjemme når du er syk.

Vi ses snart igjen

Svømmeskolen høsten 2020 – Ny info

Hei, alle fine svømmere og dere som lengter etter svømmekurs på svømmeskolen.

Da er det på tiden med en oppdatering på hvordan det har gått med svømmeskolen denne høsten.

Vi er glade for å kunne informere om at vi rett før høstferien fikk gjennomført og avsluttet svømmeskolens to øverste partier, selungene og svømmedyktighet.  I dag starter vi opp med å fullføre vårens kurs for pingvinene.

Vi har etter dette igjen å fullføre Vannmerket, Hvalmerket og Skilpaddemerket fra vårens kurs.

Vi er fortsatt på gult smittenivå i Østfold og ute på skolene. Vi ser fortsatt at det forekommer oppblomstring av smitte i enkelte områder rundt oss. Vi må fortsatt være veldig forsiktige og følge smittevernreglene nøye.

Vi er avhengig av grønt nivå for å kunne drive vår svømmeskole som normalt ute på Remmen. Det kan vi ikke nå.

Det vil bli sendt ut e-post til hver enkelt av kursdeltagerne fra vårens kurs om hvordan vi ser for oss avslutningen. Vi kommer tilbake med ny informasjon i slutten av oktober.

Vi takker for deres tålmodighet. Husk, hold avstand og vask hendene

Med vennlig hilsen

alle oss i vann og på land.