Stiftet 1918

Svømmeopplæring, livredning, kurs, masters, bredde og elite

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøtet blir avholdt onsdag 02.06, fra 19-21 på Teams.

Agenda og saksdokumenter ligger her. 

Alle medlemmer som ønsker at saker tas opp kan sende sak med forslag til vedtak senest to uker før møtet  til: anette.stenbock.eriksen@loxy.com

Link til Teams møtet her

For å være stemmeberettighet på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst 1 mnd. Støttemedlemskap fornyes ved at man vippser kr 150,- til Haldens Svømmeklub.

Søk opp Haldens Svømmeklub i Vipps og merk at Foreldregruppa da også kommer opp men de har et eget Vipps nummer. Dere som ikke har vipps kan betale inn kr 150,- via nettbank til kontonummer 1030.07.01073 

Microsoft Teams møte Bli med fra datamaskin eller mobilapp Klikk her for å bli med på møtet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e%22%2c%22Oid%22%3a%22bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52%22%7d> Finn ut mer<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Møtealternativer<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bdc6e4db-20af-4881-a255-7b292b937c52&tenantId=b94ba728-765b-434a-b263-51d81ede5e2e&threadId=19_meeting_MzllN2MxN2QtMzI0My00MjNmLTgwMDctNzcwNDFlZjQ2YjQ0@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO>

Svømmeskolen våren 2021

Denne våren arrangerer vi bare selunge- og svømmedyktighetskurs på Norges svømmeskole. Covid-19-pandemien gjør at vi ikke vil risikere å utsette kursdeltagere eller instruktører for eventuell smitte. Vi følger nøye med på smittesituasjonen i vår kommune og de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Vi har noen plasser igjen på svømmedyktighetskurs A og B med oppstart søndag 7. februar. Kurset avsluttes søndag 2. mai 2021. www.tryggivann.no

Hold avstand – vask hendene – hold deg hjemme når du er syk.

Vi ses snart igjen

Svømmeskolen høsten 2020 – Ny info

Hei, alle fine svømmere og dere som lengter etter svømmekurs på svømmeskolen.

Da er det på tiden med en oppdatering på hvordan det har gått med svømmeskolen denne høsten.

Vi er glade for å kunne informere om at vi rett før høstferien fikk gjennomført og avsluttet svømmeskolens to øverste partier, selungene og svømmedyktighet.  I dag starter vi opp med å fullføre vårens kurs for pingvinene.

Vi har etter dette igjen å fullføre Vannmerket, Hvalmerket og Skilpaddemerket fra vårens kurs.

Vi er fortsatt på gult smittenivå i Østfold og ute på skolene. Vi ser fortsatt at det forekommer oppblomstring av smitte i enkelte områder rundt oss. Vi må fortsatt være veldig forsiktige og følge smittevernreglene nøye.

Vi er avhengig av grønt nivå for å kunne drive vår svømmeskole som normalt ute på Remmen. Det kan vi ikke nå.

Det vil bli sendt ut e-post til hver enkelt av kursdeltagerne fra vårens kurs om hvordan vi ser for oss avslutningen. Vi kommer tilbake med ny informasjon i slutten av oktober.

Vi takker for deres tålmodighet. Husk, hold avstand og vask hendene

Med vennlig hilsen

alle oss i vann og på land.

Olavslekene 2020

PM Olavslekene 2020 Sarpsborghallen

lørdag 10. og søndag 11. oktober

Sarpsborg Idrettslag

har gleden av å invitere til

Olavslekene for 43. Gang

 

Covid 19:

Under de rådende omstendigheter er vi nødt til å ta følgende forhåndsregler:

  • Stevnet følger 1 meters regelen og er åpent for svømmere fra alle kretser og aldersgrupper
  • Arrangementet vil foregå uten publikum.
  • Vi kan ha maks 200 deltagere på hver avdeling, det innebefatter utøvere, trenere og lagledere.

Vi oppfordrer derfor alle klubber til og ha med seg kun en trener og ingen lagledere for å få

plass til så mange svømmere som mulig.

  • Olavsstafetten utgår
  • Da dette er en ny og uprøvd situasjon for oss som arrangør forbeholder vi oss retten til å

stryke øvelser / årsklasser. Hvis vi må begrense antall deltagere vil strykninger for utøvere

født 2007 og tidligere skje etter rangering i 200 medley fra hver aldersklasse i gruppene, i

forhold til antall påmeldte i hver klasse, fordelt likt mellom gutter og jenter.

For utøvere født 2008-2011 vil for høyt antall påmeldte medføre at hele årsklasser kan bli

strøket.

  • For å overholde 1-meters regelen vil det ikke være innsvømming.
  • Mellom hver avdeling skal hallen tømmes for deltagere, trenere og lagledere slik at

nødvendig desinfisering kan utføres.

  • Eventuell ny informasjon om smittevernregler mm grunnet Covid-19 vil bli lagt ut på

livetiming. Det er derfor viktig at utøvere og trenere følger med på informasjonen som blir lagt ut helt opp mot stevnestart.

 

Avresa:     Vi samlas i Sarpsborg OBS: (Sarpsborgshallen) 15 min före Stevnestart, transport med egna bilar, se livetiming.no  för schema.

Mat:          Tag med egen mat under tävlingen.

Tävling: Inget insim: LØRDAG och SØNDAG:

Stevnestart: Herrar 09:00

Stevnestart: Damer 13.00 på lördag och 13.15 söndag  

Ledare:     Mathias Gundrosen

Avanmälan vid sjukdom meddela er tränare så fort som möjligt

Startlista:   www.livetiming.no

Tidschema:  www.livetiming.no

Deltagare:

Påmeldinger til Olavslekene 2020

G-05 Andreas Bigum

Øvelse 2. 400m fri, herrer 4.48,38 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 6. 50m bryst, herrer 38,45 50m 22.02.2020 Borås

Øvelse 10. 100m fri, herrer 1.00,86 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 12. 50m rygg, herrer 36,88 25m 13.10.2018 Sarpsborg

Øvelse 20. 50m fri, herrer 27,13 50m 22.02.2020 Borås

Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 29,38 50m 23.02.2020 Borås

Øvelse 32. 100m rygg, herrer 1.23,80 25m 25.11.2017 Sandefjord

Øvelse 36. 800m fri, herrer 25m

G-08 Daniel Dahl Bjørneby

Øvelse 20. 50m fri, herrer 32,01 25m 12.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 24. 100m individuell medley, herrer 1.28,40 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 39,03 25m 11.01.2020 Sarpsborg

J-09 Clara Mathilda Sofia Enberg

Øvelse 9. 100m fri, damer 1.25,00 25m 12.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 19. 50m fri, damer 34,92 25m 12.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 23. 100m individuell medley, damer 1.36,63 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 31. 100m rygg, damer 1.39,19 25m 13.10.2019 Sarpsborg

J-06 Signe Alma Sofia Enberg

Øvelse 7. 200m individuell medley, damer 2.55,85 25m 15.09.2019 Sarpsborg

Øvelse 9. 100m fri, damer 1.02,45 50m 23.02.2020 Borås

Øvelse 11. 50m rygg, damer 35,82 50m 23.02.2020 Borås

Øvelse 19. 50m fri, damer 28,50 25m 01.11.2019 Stavanger

Øvelse 23. 100m individuell medley, damer 1.14,47 25m 11.02.2020 Halden

Øvelse 27. 200m fri, damer 2.20,57 25m 03.11.2019 Stavanger

J-08 Emma Marie Grip Erichsen

Øvelse 5. 50m bryst, damer 45,68 25m 12.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 9. 100m fri, damer 1.15,30 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 13. 200m bryst, damer 3.30,65 25m 08.12.2019 Moss

Øvelse 19. 50m fri, damer 33,21 25m 13.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 23. 100m individuell medley, damer 1.30,00 25m 13.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 25. 50m butterfly, damer 25m

Øvelse 29. 100m bryst, damer 1.39,24 25m 08.12.2019 Moss

G-01 Mathias Gundrosen

Øvelse 6. 50m bryst, herrer 33,59 25m 12.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 10. 100m fri, herrer 1.00,61 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 20. 50m fri, herrer 26,62 25m 12.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 30,85 25m 13.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 30. 100m bryst, herrer 1.14,81 25m 11.01.2020 Sarpsborg

G-06 Jonas Gunnar Montelius

Øvelse 6. 50m bryst, herrer 55,29 25m 12.10.2019 Sarpsborg

Øvelse 10. 100m fri, herrer 1.15,73 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 12. 50m rygg, herrer 39,93 25m 08.12.2019 Moss

Øvelse 20. 50m fri, herrer 33,45 25m 12.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 24. 100m individuell medley, herrer 1.29,19 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 34,77 25m 11.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 28. 200m fri, herrer 2.45,04 25m 12.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 32. 100m rygg, herrer 1.26,45 25m 12.01.2020 Sarpsborg

J-06 Målfrid Seteklev

Øvelse 1. 400m fri, damer 4.58,92 25m 01.02.2020 Rælingen

Øvelse 7. 200m individuell medley, damer 2.46,85 25m 02.02.2020 Rælingen

Øvelse 11. 50m rygg, damer 37,93 25m 12.01.2020 Sarpsborg

Øvelse 17. 400m individuell medley, damer 6.32,16 50m 02.06.2019 Fredrikstad

Lycka till

//Stefan